تِفکو ( تجارت فولاد فراز )
بازرگانی و تولید مقاطع فولادی

تجارت فولاد فراز انتخاب

تجارت فولاد فراز

گارانتی محصولات

کنترل کیفیت

پشتیبانی مشتریان

مشاوره فنی

مقاطع تخت

انواع ورق فولادی

مواد اولیه

شمش ، قراضه و ...

مقاطع طویل

تیر آهن، نبشی، ناودانی و ...

مقاطع خاص

شیت پایل ، گاردریل و ...