اخبار و مقالات

مقالات اختصاصی حوزه فولاد :

نام‌گذاری فولاد ها – بخش دوم : استاندارد ASTM
استاندارد ASTM یکی از مراجع معتبر تدوین استاندارد فولاد به...
نام‌گذاری فولادها – بخش اول
نام‌گذاری فولادها در استانداردهاي مختلف آمریکایی، اروپایی و نیز استانداردهاي...
روشهای متداول تولید فولاد
محصول کوره ذوب آهن، چدن است. چدن معمولا دارای ناخالصی...