اخبار و مقالات

مقالات اختصاصی حوزه فولاد :

هر آنچه که در باره مقاطع نبشی‌ فولادی باید بدانید
یکی دیگر از پروفیل های ریزنقش و پر کاربرد در...
انواع میلگرد و تفاوت میلگرد های A1 ، A2 ، A3 و A4
میلگرد یا آرماتور، نوعی مقطع طویل فولادی است که برای...
نام‌گذاری فولاد ها – بخش دوم : استاندارد ASTM
استاندارد ASTM یکی از مراجع معتبر تدوین استاندارد فولاد به...
نام‌گذاری فولادها – بخش اول
نام‌گذاری فولادها در استانداردهاي مختلف آمریکایی، اروپایی و نیز استانداردهاي...