شرکت تجارت فولاد فراز با دارا بودن خط تولید جهت تولید مقاطع خاص صنعتی نیمه سبک، آمادگی تغییر خط و تولید سفارشی جهت نیل به اهداف مشتریان را دارد.