جدول‌ تبدیل وزن ورق (اشتال)

جدول محاسبه وزن ورق‌ (گالوانیزه ، ورق سیاه ، ورق روغنی …)

جدول محاسبه وزن تیر آهن بال پهن سنگین (HEB)

جدول محاسبه وزن تیر آهن بال پهن سبک (HEA)

جدول محاسبه وزن ناودانیضخامت ورق t (میلی‌متر)

عرض ورق w (میلی‌متر)

طول ورق L (میلی‌متر)

تعداد


نتیجه

وزن هر قطعه (کیلوگرم)

وزن کل (کیلوگرم)

ورق فولادی