محصولات ما

مقاطع تخت

انواع ورق فولادی

مواد اولیه

شمش ، قراضه و ...

مقاطع طویل

تیر آهن، نبشی، ناودانی و ...

مقاطع خاص

شیت پایل ، گاردریل و ...