تاریخ به روز رسانی:

نوامبر 24, 2020 @ 5:43 ب.ظ
ورق روغنی CRC
ورق روغنی CRC استاندارد DIN1623 – DC01
ردیفسایزواحدکارخانهگریدقیمت (تومان)
۱۱۰۰۰ * ۰/۵ کیلوگرمگارانتیST12-14۲۵،۰۰۰
۲۱۲۵۰ * ۰/۵کیلوگرم​گارانتیST12-14۲۵،۰۰۰
۳۱۰۰۰ * ۰/۶کیلوگرم​​گارانتیST12-14۲۵،۰۰۰
۴۱۲۵۰ * ۰/۶کیلوگرمگارانتیST12-14۲۵،۰۰۰
۵۱۰۰۰ * ۰/۷کیلوگرم​گارانتیST12-14۲۴،۸۰۰
۶۱۲۵۰ * ۰/۷کیلوگرم​​گارانتیST12-14۲۴،۸۰۰
۷۱۰۰۰ * ۰/۸کیلوگرم​​​گارانتیST12-14۲۴،۵۰۰
۸۱۲۵۰ * ۰/۹کیلوگرم​​​​گارانتیST12-14۲۴،۵۰۰
۹۱۰۰۰ * ۱/۰کیلوگرم​​​​​گارانتیST12-14۲۴،۳۰۰
۱۰۱۲۵۰ * ۱/۰کیلوگرم​گارانتیST12-14۲۴،۳۰۰
۱۱۱۰۰۰ * ۱/۲۵کیلوگرم​گارانتیST12-14۲۴،۰۰۰
۱۲۱۲۵۰ * ۱/۲۵کیلوگرم​گارانتیST12-14۲۴،۰۰۰
۱۳۱۰۰۰ * ۱/۵کیلوگرم​گارانتیST12-14۲۴،۰۰۰
۱۴۱۲۵۰ * ۱/۵کیلوگرم​​گارانتیST12-14۲۴،۰۰۰
۱۵۱۰۰۰ * ۲/۰کیلوگرم​​​گارانتیST12-14۲۳،۵۰۰
۱۶۱۲۵۰ * ۲/۰کیلوگرم​​​گارانتیST12-14۲۳،۵۰۰
۱۷۱۰۰۰ * ۲/۵کیلوگرم​​​گارانتیST12-14۲۳،۵۰۰
۱۸۱۲۵۰ * ۲/۵کیلوگرم​​​گارانتیST12-14۲۳،۵۰۰
۱۹۱۰۰۰ * ۳/۰کیلوگرم​​​گارانتیST12-14تماس بگیرید​​
۲۰۱۲۵۰ * ۳/۰کیلوگرم​​​گارانتیST12-14تماس بگیرید​​

جدول محاسبه وزن ورق



ضخامت ورق (میلی‌متر)

عرض ورق (میلی‌متر)

طول ورق (میلی‌متر)

تعداد


نتیجه

وزن هر قطعه (کیلوگرم)

وزن کل (کیلوگرم)