تاریخ به روز رسانی:

مه 27, 2021 @ 1:06 ب.ظ
HRP ورق سیاه
ورق سیاه آهنی HRP استاندارد DIN 1025
ردیفسایزواحدکارخانهگریدقیمت (تومان)
۱۱۰۰۰ * ۲ کیلوگرمگارانتیST37۱۳،۵۰۰
۲۱۲۵۰ * ۲کیلوگرم​گارانتیST37۱۳،۵۰۰
۳۱۰۰۰ * ۲/۵کیلوگرم​​گارانتیST37۱۳،۴۰۰
۴۱۲۵۰ * ۲/۵کیلوگرمگارانتیST37۱۳،۴۰۰
۵۱۰۰۰ * ۳کیلوگرم​گارانتیST37۱۳،۴۰۰
۶۱۲۵۰ * ۳کیلوگرم​​گارانتیST37۱۳،۴۰۰
۷۱۰۰۰ * ۴کیلوگرم​​​گارانتیST37۱۳،۴۰۰
۸۱۲۵۰ * ۴کیلوگرم​​​​گارانتیST37۱۳،۴۰۰
۹۱۰۰۰ * ۶کیلوگرم​​​​​گارانتیST37۱۳،۳۰۰
۱۰۱۲۵۰ * ۶کیلوگرم​گارانتیST37۱۳،۳۰۰
۱۱۱۰۰۰ * ۸کیلوگرم​گارانتیST37۱۳،۰۰۰
۱۲۱۵۰۰ * ۸کیلوگرم​گارانتیST37۱۳،۰۰۰
۱۳۱۰۰۰ * ۱۰کیلوگرم​گارانتیST37۱۳،۰۰۰
۱۴۱۵۰۰ * ۱۰کیلوگرم​​گارانتیST37۱۳،۰۰۰
۱۵۱۰۰۰ * ۱۲کیلوگرم​​​گارانتیST37۱۳،۰۰۰
۱۶۱۵۰۰ * ۱۲کیلوگرم​​​گارانتیST37۱۳،۰۰۰
۱۷۱۰۰۰ * ۱۵کیلوگرم​​​گارانتیST37۱۳،۰۰۰
۱۸۱۵۰۰ * ۱۵کیلوگرم​​​گارانتیST37۱۳،۰۰۰
۱۹۲۰۰۰ * ۲۰کیلوگرم​​​گارانتیST37۱۴،۰۰۰
۲۰۲۵۰۰ * ۲۰کیلوگرم​​​گارانتیST37تماس بگیرید​​
۲۱۲۰۰۰ * ۲۵کیلوگرمگارانتیST37​۱۴،۵۰۰
۲۲۲۵۰۰ * ۲۵کیلوگرمگارانتیST37​تماس بگیرید​​
۲۳۲۰۰۰ * ۳۰کیلوگرمگارانتیST37​۱۴،۵۰۰
۲۴۲۵۰۰ * ۳۰کیلوگرمگارانتیST37​تماس بگیرید
۲۵۲۰۰۰ * ۳۵کیلوگرمگارانتیST37​۱۴،۵۰۰
۲۶۲۵۰۰ * ۳۵کیلوگرم​گارانتی​ST37​تماس بگیرید​​
۲۷۲۰۰۰ * ۴۰کیلوگرم​گارانتی​ST37​۱۴،۵۰۰
۲۸۲۵۰۰ * ۴۰کیلوگرم​گارانتی​ST37​تماس بگیرید​​
۲۹۲۰۰۰ * ۴۵کیلوگرم​گارانتی​ST37​۱۴،۵۰۰
۳۰۲۵۰۰ * ۴۵کیلوگرم​گارانتی​ST37​تماس بگیرید​​
۳۱۲۰۰۰ * ۵۰کیلوگرم​گارانتی​ST37​۱۵،۰۰۰
۳۲۲۵۰۰ * ۵۰کیلوگرم​گارانتی​ST37​تماس بگیرید​​
۳۳۲۰۰۰ * ۶۰کیلوگرم​گارانتی​ST37​۱۶،۰۰۰
۳۴۲۵۰۰ * ۶۰کیلوگرم​گارانتی​ST37​تماس بگیرید​​
۳۵۲۰۰۰ * ۷۰کیلوگرم​گارانتی​ST37​۱۶،۵۰۰
۳۶۲۵۰۰ * ۷۰کیلوگرم​گارانتی​ST37​تماس بگیرید​​
۳۷۲۰۰۰ * ۸۵کیلوگرم​گارانتی​ST37​۱۷،۰۰۰
۳۸۲۰۰۰ * ۱۰۰کیلوگرم​گارانتی​ST37​۱۷،۰۰۰
ورق سیاه HRP

جدول محاسبه وزن ورقضخامت ورق (میلی‌متر)

عرض ورق (میلی‌متر)

طول ورق (میلی‌متر)

تعداد


نتیجه

وزن هر قطعه (کیلوگرم)

وزن کل (کیلوگرم)