تاریخ به روز رسانی:

دسامبر 31, 2020 @ 9:08 ق.ظ
تیر آهن باریک لبه موازی IPE
لیست قیمت تیرآهن باریک لبه موازی IPE
سایزطول (متر)واحداستانداردگریدکارخانهقیمت در انبار راستان (تومان)
۱۲۰۱۲شاخهDIN-1025ST-52ذوب آهنتماس بگیرید
۱۴۰۱۲شاخهDIN-1025ST-52ذوب آهنتماس بگیرید
۱۶۰۱۲شاخهDIN-1025ST-52ذوب آهنتماس بگیرید
۱۸۰۱۲شاخهDIN-1025ST-52ذوب آهنتماس بگیرید
۲۰۰۱۲شاخهDIN-1025ST-52ذوب آهنتماس بگیرید
۲۲۰۱۲شاخهDIN-1025ST-52ذوب آهنتماس بگیرید
۲۴۰۱۲شاخهDIN-1025ST-52ذوب آهنتماس بگیرید
۲۷۰۱۲شاخهDIN-1025ST-52ذوب آهنتماس بگیرید
۳۰۰۱۲شاخهDIN-1025ST-52ذوب آهنتماس بگیرید
سایزکارخانهقیمت / شاخه (تومان)
۱۲۰ذوب آهنتماس بگیرید
۱۴۰ذوب آهنتماس بگیرید
۱۶۰ذوب ‌آهنتماس بگیرید
۱۸۰ذوب آهنتماس بگیرید
۲۰۰ذوب آهنتماس بگیرید
۲۲۰ذوب آهنتماس بگیرید
۲۴۰ذوب آهنتماس بگیرید
۲۷۰ذوب آهنتماس بگیرید
۳۰۰ذوب آهنتماس بگیرید
تیر آهن باریک لبه موازی IPE

تیرآهن (IPE) تیر معمولی و استاندارد می باشد که به شکل I در ایران وجود دارد. این تیر باریک طبق استاندارد اروپا تولید می گردد. ضخامت در بال تیر باریک بال موازی ثابت است. بدین صورت که اگر از بالا به دو تیر نگاه کنیم ،ضخامت بال ها در ابتدا و انتها یکنواخت می باشد. تیرآهن از مواد اولیه شاخص در صنعت ساختمان‌سازی ، عمران و زیرساخت می‌باشد.

انواع روش‌های برش تیر آهن

برش به روش کوپال (روش سرد)

در این روش از یک دستگاه به نام قطع کن سنگین استفاده می شود. این دستگاه که به برش مخصوص نیز مجهز است ، تیرآهن ها را به صورت سرد و در امتداد خط قطع می کند.

برش به روش برنول (روش گرم)

.در این روش یک کارگر ماهر با شعله قوی حاصل از ترکیب استیلن و اکسیژن به همراه لوله برنول، اقدام به برش تیر می کند.