ناودانی UPN / UPE

ناودانی upn upe

لیست قیمت ناودانی UPN و UPE

تاریخ به روز رسانی : ۱ آبان ۱۳۹۹

سایزطول (متر)استانداردکارخانهقیمت (تومان)
UPN 80۱۲DIN 1026-1ایران۱۴۵۰۰
UPN 100۱۲DIN 1026-1ایران۱۴۵۰۰
UPN 120۱۲DIN 1026-1ایران۱۴۵۰۰
UPN 140۱۲DIN 1026-1ایران۱۴۵۰۰
UPN 160۱۲DIN 1026-1ایران۱۵۵۰۰
UPN 180۱۲DIN 1026-1فایکو۲۶۵۰۰
UPN 200۱۲DIN 1026-1فایکو۲۶۵۰۰
UPN 220۱۲DIN 1026-1فایکو۲۵۰۰۰
UPN 240۱۲DIN 1026-1فایکو۲۹۰۰۰
UPN 260۱۲DIN 1026-1وارداتی۳۴۰۰۰
UPN 280۱۲DIN 1026-1وارداتی۳۴۰۰۰
UPN 300۱۲DIN 1026-1وارداتی۳۴۰۰۰
UPN 320۱۲DIN 1026-1وارداتی۳۴۰۰۰
UPN 350۱۲DIN 1026-1وارداتی۳۴۰۰۰
ناودانی upe
ناودانی UPN