تاریخ به روز رسانی:

دسامبر 2, 2020 @ 3:41 ب.ظ
شمش فولادی billet
لیست قیمت شمش فولادی – بیلت فولادی
سایزطول (متر)واحدگریدکارخانهقیمت در انبار راستان (تومان)
۱۰۰ * ۱۰۰۶کیلوگرم5SP / 3SPذوب آهن۲،۹۰۰،۰۰۰
۱۰۰ * ۱۰۰۱۲کیلوگرم5SP / 3SPذوب آهن۲،۱۸۰،۰۰۰
۱۲۰ * ۱۲۰۶کیلوگرم5SP / 3SPذوب آهن۲،۶۰۰،۰۰۰
۱۲۰ * ۱۲۰۱۲کیلوگرم5SP / 3SPذوب آهن۲،۷۸۰،۰۰۰
۱۲۵ * ۱۲۵۶کیلوگرم5SP / 3SPذوب آهن۳،۷۰۰،۰۰۰
۱۲۵ * ۱۲۵۱۲کیلوگرم5SP / 3SPذوب آهن۴،۳۰۰،۰۰۰
۱۵۰ * ۱۵۰۶کیلوگرم5SP / 3SPذوب آهن۵،۱۵۰،۰۰۰
۱۵۰ * ۱۵۰۱۲کیلوگرم5SP / 3SPذوب آهن۹،۶۰۰،۰۰۰
سایزکارخانهقیمت / شاخه (تومان)
۱۲۰ذوب آهن۲،۹۰۰،۰۰۰
۱۴۰ذوب آهن۲،۱۸۰،۰۰۰
۱۶۰ذوب ‌آهن۲،۶۰۰،۰۰۰
۱۸۰ذوب آهن۲،۷۸۰،۰۰۰
۲۰۰ذوب آهن۳،۷۰۰،۰۰۰
۲۲۰ذوب آهن۴،۳۰۰،۰۰۰
۲۴۰ذوب آهن۵،۱۵۰،۰۰۰
۲۷۰ذوب آهن۹،۶۰۰،۰۰۰
۳۰۰ذوب آهن۹،۱۵۰،۰۰۰