میلگرد یا آرماتور در واقع فولادی با سطح مقطع دایره‌ای شکل است که جنس آن اغلب از فولاد است. میلگردها در صنعت ساختمان‌ سازی و در بخش بتن ریزی بیشترین کاربرد را دارند. میلگرد آهن آجدار آرماتور فولادی یا فیبر پلیمری تقویت شده ای است که در بتن برای جبران مقاومت کششی پایین آن (بتن) مورد استفاده قرار می‌گیرد. فولاد یا فیبر پلیمری که به این منظور در سازه‌های بتن آرمه به کار می‌رود به شکل سیم یا میلگرد می‌باشد. در موارد خاصی از فولاد ساختمانی نظیر نیمرخ I شکل، ناودانی یا قوطی نیز برای مسلح کردن بتن استفاده می‌شود. آج در میلگرد به منظور درگیرکردن فولاد در بتن است بدین منظور آج در میلگرد به صورت مارپیچ و با عمق استاندارد ایجاد می‌شود تا بتواند سطح درگیری میلگرد و بتن بالا رود.

انواع میلگردها

– آجدار

– ساده

 میلگرد ابهر

میلگرد سیرجان حدید جنوب

قیمت میلگرد نیشابور
میلگرد شاهرود

مشخصات میلگرد ها:

  • شماره ی شناسایی اندازه ی میله
  • نوع فولاد مورد استفاده در ساخت میلگردها ( حرف N به این معنا است که میلگرد از فولاد نو ساخته شده.  حرف W نشان دهنده ساخت میلگرد از فولاد ریخته گری شده است.
  • شناسه درجه ی میلگرد که نشان دهنده استحکام تسلیم است. ( این شناسه در سیستم اندازه گیری انگلیسی مقداری بین ۱۱ یا ۵۵ و در سیستم اندازه گیری متریک بین ۸۲۱ یا ۵۲۱ است).
  • نشانه اختصاری تولیدکننده میلگرد. (اغلب به شکل حرف اول اسم کارخانه سازنده است.)

میلگردها از قطرهای ۱۰ تا ۵۰ میلی‌متر برای ساخت تیر ها ، ستون ها، دال‌ها و فوندانسیون و موارد دیگر در صنعت ساختمان سازی استفاده می‌شوند.

خاموت

آرماتورهای عرضی که برای مقاومت در برابر برش و پیچش به دور آرماتورهای طولی و اصلی در شناژها بسته می‌شوند خاموت نام دارند. از آرماتوربندی به منظور قوی ساختن ساختمان، پل، سد و … استفاده می‌شود. آرماتوربند با بستن میلگردها به هم توسط سیم آن هارا به هم متصل می‌کند. البته بستن میلگرد و خم کردن نوک میلگرد امری ضروری است.
برای جلوگیری از بیرون زد گی آرماتورهای طولی در اثر کمانش، تحمل نیروهای برشی و جلوگیری از گسترش ترک از خاموت استفاده می‌شود. قطر خاموت و فاصلهٔ آن‌ها از یکدیگر با توجه به نیروهای وارده طراحی و محاسبه می‌شود. با توجه به آسیب‌پذیر بودن آرماتورها در برابر رطوبت و همچنین کاهش مقاومت آرماتورها در صورت وقوع آتش‌سوزی و گرم شدن بیش از حد، لازم است میلگردها توسط لایه ای از بتن پوشیده شود

خصوصیات فیزیکی

میلگرد دارای دنده‌هایی است که آن را به صورت مکانیکی به بتن متصل می‌کند، اما در اثر تنش‌های زیاد ممکن است از آن خارج شود که غالباً با فروپاشی در مقیاس بزرگت همراه استبرای جلوگیری از چنین خرابی، میلگرد یا عمیقاً در اعضای سازه مجاور قرار می‌گیرد (قطر ۴۰ تا ۶۰ برابر) یا انتهای آن خم شده و قلاب شده‌است تا آن را در اطراف بتن و میلگرد دیگر قفل کند. این روش اول باعث افزایش اصطکاک میله در محل می‌شود، در حالی که روش دوم از مقاومت فشاری بالا بتن استفاده می‌کند.