نام‌گذاری فولادها – بخش اول

نام‌گذاری فولادها در استانداردهاي مختلف آمریکایی، اروپایی و نیز استانداردهاي کشورهاي صنعتی مانند آلمان، فرانسه و روسیه صورت می‌پذیرد.

تقسیم بندی و نام‌گذاری فولادها

فولادها به روشهاي مختلفی تقسیم بندي می شوند که تقسیم بندي آنها می تواند بر اساس موارد زیر باشد:

بر اساس ترکیب شیمیایی، مانند فولاد کربنی، فولاد کم آلیاژ ، فولاد زنگ نزن و…

 براساس روش تولید : روش الکترونیکی . ….

بر اساس روش ساخت، مانند نورد گرم، نورد سرد و …

بر اساس شکل محصول مانند ورق، لوله، میله، صفحه و …

بر اساس روش اکسیژن زدایی مانند فولاد آرام، نیمه آرام، جوشان و …

بر اساس ریز ساختار مانند فریتی، پرلیتی، مارتنزیتی

بر اساس استحکام مورد نیاز

بر اساس عملیات حرارتی مانند بازپختی، کوئنچ و تمپر و…

بر اساس کیفیت محصول مانند فولاد با کیفیت آهنگري، کیفیت تجاري و …

بر اساس کاربرد مانند فولاد فنر، فولاد ساختمانی، فولاد ابزار و ….

در حال حاضر استانداردهاي ملی، منطقه اي و بین المللی بسیاري وجود دارند که سیستم نامگذاري مخصوص به خود جهت نامگذاري فولادها دارند.  روش هاي نامگذاري فولادها را در سه شاخه اصلی: استانداردهاي آمریکایی ، استانداردهاي اروپایی و استانداردهاي برخی از کشورهاي صنعتی مورد بررسی قرار می دهیم. البته در اینجا منظور از استانداردهاي آمریکایی، استانداردهاي مربوط به کشورهاي آمریکایی شمالی (ایالات متحده و کانادا) است.

سیستم نامگذاری‌فولادها در استانداردهای آمریکایی

در آمریکا سازمان هاي مختلفی متولی امر استاندارد هستند که هر کدام از آنها سیستم ویژه اي جهت نامگذاري فولادها دارند. برخی از این انجمن و سازمانها عبارتند از :

انجمن نفت آمریکا / API انجمن ملی استاندارد آمریکا / ANSI  انجمن آهن و فولاد آمریکا    AIS  / انجمن جوشکاري آمریکا   AWS/ موسسه آزمون و مواد آمریکا ASTM/ جامعه مهندسین مکانیک آمریکا ASME  / موسسه استاندارد کانادا  CSA  و جامعه مهندسین خودرو آمریکا SAE

ASTM استاندارد

استاندارد ASTM یکی از مراجع معتبر تدوین استاندارد به شمار می رود که در سال 1898 میلادي تاسیس شده است.

ایمان جعفری
ارسال دیدگاه