همکاری با ما

برای درخواست همکاری با ما در شرکت تجارت فولاد فراز، فرم زیر را پر کنید، همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت.

Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag a file to this area to upload.
مثال : مدیر بازاریابی در شرکت استیل تکنیک: ۱۳۹۹-۱۳۹۷