تنظیم بازار فولاد عامل کنترل تورم در اقتصاد است

مجتبی حمیدیان، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: زنجیره تولید فولاد در کشور از منابع طبیعی و معادن تا حصول محصول نهایی و نهاده ساختمانی نیازمند بازنگری و نظارت است.

حمیدیان اضافه کرد: جهت تغییرات قیمت مسکن از مهمترین عوامل شناخته شده در تغییرات سطح عمومی قیمت هاست که نهاده‌های مهمی چون سیمان و فولاد بیشترین تأثیر را بر روی قیمت آن دارند.

وی تاکید کرد: در صورتی که بازنگری در اقتصاد کلان بر موضوع فولاد از سنگ آهن تا محصول نهایی صورت پذیرد و نظارت دائمی بر این فرآیند شکل گیرد می‌توانیم تا حد زیادی سطح عمومی قیمت‌ها به ویژه مسکن را تحت کنترل داشته باشیم.

این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: در گام اول برای شکست و انحصار صنعت فولاد و رقابتی شدن آن باید برای حضور بخش خصوصی برنامه ریزی کنیم و در دومین گام باید زنجیره کامل صنعت فولاد را در اختیار خود داشته و از خام فروشی ممانعت نمائیم.

وی خاطرنشان کرد: در کشور منابع و معادن سنگ آهن رو به اتمام است و این مهم دقت در نحوه بهره برداری از معادن را بیش از پیش پر اهمیت می‌کند.

حمیدیان همچنین بر ضرورت توجه به ظرفیت بورس کالا و بازار سرمایه برای بهبود بازار فولاد تاکید کرد.

ایمان جعفری
ارسال دیدگاه