سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

91331935021

با مـا در تمـاس باشـید

عکسنامگریدسایزاستانداردطول شاخهکشورواحـدقیمتعملیات
تیرآهن بال پهن (هاش) سنگین سنگین سایز ۶۰ST37HEB 600DIN 102512 mاسپانیاکیلوگرم60.000 تومان
تیرآهن بال پهن (هاش) سبک سایز ۵۰ST37HEB 500DIN 102512 mاسپانیاکیلوگرم40.000 تومان
تیرآهن بال پهن (هاش) سنگین سایز ۴۰ST37HEB 400DIN 102512 mاسپانیاکیلوگرم40.000 تومان
تیرآهن بال پهن (هاش) سبک سایز ۴۰ST37HEA 400DIN 102512 mاسپانیاکیلوگرم40.000 تومان
تیرآهن بال پهن (هاش) سبک سایز ۳۴ST37HEA 360DIN 102512 mترککیلوگرم63.000 تومان
تیرآهن بال پهن (هاش) سنگین سایز ۳۰ST37HEB 300DIN 102512 mذوب آهنکیلوگرم68.500 تومان
تیرآهن بال پهن (هاش) سبک سایز ۳۰ST37HEA 300DIN 102512 mترککیلوگرم56.000 تومان
تیرآهن بال پهن (هاش) سنگین سایز ۲۰ST37HEB 200DIN 102512 mذوب آهنکیلوگرم28.000 تومان
تیرآهن بال پهن (هاش) سبک سایز ۲۰ST37HEA 200DIN 102512 mذوب آهنکیلوگرم24.000 تومان
تیرآهن بال پهن (هاش) سنگین سایز ۱۸ST37HEB 180DIN 102512 mذوب آهنکیلوگرم23.500 تومان
تیرآهن بال پهن (هاش) سبک سایز ۱۸ST37HEA 180DIN 102512 mذوب آهنکیلوگرم31.000 تومان
تیرآهن بال پهن (هاش) سنگین سایز ۱۶ST37HEB 160DIN 102512 mذوب آهنکیلوگرم23.500 تومان
تیرآهن بال پهن (هاش) سبک سایز ۱۶ST37HEA 160DIN 102512 mذوب آهنکیلوگرم23.500 تومان
تیرآهن بال پهن (هاش) سبک سایز ۱۶ST37HEA 160DIN 102512 mذوب آهنکیلوگرم23.500 تومان
تیرآهن بال پهن (هاش) سنگین سایز ۱۴ST37HEB 140DIN 102512 mذوب آهنکیلوگرم23.500 تومان
تیرآهن بال پهن (هاش) سبک سایز ۱۴ST37HEA 140DIN 102512 mذوب آهنکیلوگرم23.500 تومان
تیرآهن بال پهن (هاش) سنگین سایز ۱۲ST37HEB 120DIN 102512 mترککیلوگرم45.000 تومان
تیرآهن بال پهن (هاش) سبک سایز ۱۲ST37HEA 120DIN 102512 mترککیلوگرم45.000 تومان
تیرآهن بال پهن (هاش) سنگین سایز ۱۰ST37HEB 100DIN 102512 mترککیلوگرم45.000 تومان
تیرآهن بال پهن (هاش) سبک سایز ۱۰ST37HEA 100DIN 10256 mترککیلوگرم45.000 تومان