سبد خرید
0
هیچ محصولی در سبدخرید نیست.
حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

88690539021

با مـا در تمـاس باشـید

خرید تیر آهن

ارزش افزوده
نامطول شاخهوزن تئوریواحـدقیمتمحل تحویلبروزرسانی عملیات
تیر آهن سایز 12 12 m 125kg شاخه تماس بگیرید تماس بگیرید بنگاه تهران 1402/07/09 - 16:46:57
تیر آهن سایز 14 12 m 155kg شاخه تماس بگیرید تماس بگیرید بنگاه تهران 1402/07/09 - 16:46:57
تیر آهن سایز 16 12 m 190kg شاخه تماس بگیرید تماس بگیرید بنگاه تهران 1402/07/09 - 16:46:57
تیر آهن سایز 18 12 m 230kg شاخه تماس بگیرید تماس بگیرید بنگاه تهران 1402/07/09 - 16:46:57
تیر آهن سایز 20 12 m 270kg شاخه تماس بگیرید تماس بگیرید بنگاه تهران 1402/07/09 - 16:46:57
تیر آهن سایز 22 12 m 320kg شاخه 81.500.000 ریال 88.835.000 ریال بنگاه تهران 1402/07/09 - 16:46:57
تیر آهن سایز 24 12 m 370kg شاخه 94.800.000 ریال 103.332.000 ریال بنگاه تهران 1402/07/09 - 16:46:57
تیر آهن سایز 27 12 m 440kg شاخه تماس بگیرید تماس بگیرید تقریبی بنگاه تهران 1402/07/09 - 16:46:56
تیر آهن سایز 30 12 m 500kg شاخه 137.000.000 ریال 149.330.000 ریال بنگاه تهران 1402/07/09 - 16:46:57
تیر آهن سایز 33 12 m 590kg کیلوگرم 600.000 ریال 654.000 ریال بنگاه تهران 1402/07/09 - 16:46:56
تیر آهن سایز 36 12 m kg کیلوگرم 610.000 ریال 664.900 ریال بنگاه تهران 1402/07/09 - 16:46:56
تیر آهن سایز 40 12 m kg کیلوگرم 610.000 ریال 664.900 ریال بنگاه تهران 1402/07/09 - 16:46:56
تیر آهن سایز 45 12 m kg کیلوگرم 600.000 ریال 654.000 ریال بنگاه تهران 1402/07/09 - 16:46:56
تیر آهن سایز 50 12 m 1100kg کیلوگرم 600.000 ریال 654.000 ریال بنگاه تهران 1402/07/09 - 16:46:56
تیر آهن سایز 55 12 m kg کیلوگرم تماس بگیرید تماس بگیرید بنگاه تهران 1402/07/09 - 16:46:56
تیر آهن سایز 60 12 m kg کیلوگرم تماس بگیرید تماس بگیرید بنگاه تهران 1402/07/09 - 16:46:56

تست تیر آهن

ارزش افزوده
نامسایزطول شاخهوزن تئوریواحـدقیمتمحل تحویلسایزکشوربروزرسانی عملیات
تیر آهن سایز 12 12 m 125kg شاخه تماس بگیرید تماس بگیرید بنگاه تهران - ایران 1402/07/09 - 16:46:57
تیر آهن سایز 14 12 m 155kg شاخه تماس بگیرید تماس بگیرید بنگاه تهران - ایران 1402/07/09 - 16:46:57
تیر آهن سایز 16 12 m 190kg شاخه تماس بگیرید تماس بگیرید بنگاه تهران - ایران 1402/07/09 - 16:46:57
تیر آهن سایز 18 12 m 230kg شاخه تماس بگیرید تماس بگیرید بنگاه تهران - ایران 1402/07/09 - 16:46:57
تیر آهن سایز 20 12 m 270kg شاخه تماس بگیرید تماس بگیرید بنگاه تهران - ایران 1402/07/09 - 16:46:57
تیر آهن سایز 22 12 m 320kg شاخه 81.500.000 ریال 88.835.000 ریال بنگاه تهران - ایران 1402/07/09 - 16:46:57
تیر آهن سایز 24 12 m 370kg شاخه 94.800.000 ریال 103.332.000 ریال بنگاه تهران - ایران 1402/07/09 - 16:46:57
تیر آهن سایز 27 27 12 m 440kg شاخه تماس بگیرید تماس بگیرید تقریبی بنگاه تهران 27 ایران 1402/07/09 - 16:46:56
تیر آهن سایز 30 30 12 m 500kg شاخه 137.000.000 ریال 149.330.000 ریال بنگاه تهران 30 ایران 1402/07/09 - 16:46:57
تیر آهن سایز 33 30 12 m 590kg کیلوگرم 600.000 ریال 654.000 ریال بنگاه تهران 30 ایران 1402/07/09 - 16:46:56
تیر آهن سایز 36 12 m kg کیلوگرم 610.000 ریال 664.900 ریال بنگاه تهران - ایران 1402/07/09 - 16:46:56
تیر آهن سایز 40 12 m kg کیلوگرم 610.000 ریال 664.900 ریال بنگاه تهران - ایران 1402/07/09 - 16:46:56
تیر آهن سایز 45 12 m kg کیلوگرم 600.000 ریال 654.000 ریال بنگاه تهران - ایران 1402/07/09 - 16:46:56
تیر آهن سایز 50 50 12 m 1100kg کیلوگرم 600.000 ریال 654.000 ریال بنگاه تهران 50 ایران 1402/07/09 - 16:46:56
تیر آهن سایز 55 55 12 m kg کیلوگرم تماس بگیرید تماس بگیرید بنگاه تهران 55 ایران 1402/07/09 - 16:46:56
تیر آهن سایز 60 60 12 m kg کیلوگرم تماس بگیرید تماس بگیرید بنگاه تهران 60 ایران 1402/07/09 - 16:46:56